Pracownicy administracji

mgr Anna Muciek (Sekretariat II UMCS)


mgr inż. Małgorzata Lipczyńska

Pokój: 428 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)

Telefon: (81) 537-6103