Pracownia Komputerowa

Kierownik

dr hab. Andrzej Mazur

telefon: 81 537 59 68

e-mail: andrzej.mazur@umcs.pl


Charakterystyka jednostki

Pracownia Komputerowa wyposażona jest w 17 (16+1) nowoczesnych komputerów, pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 oraz Linux Mint 19. Obraz wyświetlany jest na 22-calowych, panoramicznych ekranach LCD. Podstawowe oprogramowanie stanowi Microsoft Office i Statsoft Statistica oraz programy specjalistyczne. Pracownia wyposażona jest również w projektor multimedialny i drukarkę.

W Pracowni prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków biologia i biotechnologia. Zajęcia obejmują naukę posługiwania się systemami operacyjnymi Windows 10 i Linux, korzystania z edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, korzystania z zasobów Internetu oraz stosowania specjalistycznych programów (np. do analizy sekwencji białek i DNA).

Wszystkie komputery Pracowni Komputerowej połączone są poprzez sieć akademicką z Internetem.


Pracownicy

mgr inż. Rafał Sosiński

pokój: 53 B

telefon: 81 537 59 86

e-mail: rafal.sosinski@umcs.pl