Pracownia EKO ART

Prowadzący:

Charakterystyka pracowni EKO ART.

Inspirowana ekologiczną myślą Pracownia  EKO ART powstała w 2012.

Pracownia eko ma na celu popularyzowanie mediów z obszaru różnych dyscyplin artystycznych, eksperymentowanie  w zakresie niekonwencjonalnych technik poprzez praktykę i poprzez tworzenie unikatowych prac oddziałujących na wszystkie zmysły. Do obrazowania niektórych pojęć plastycznych oraz werbalizacji twórczej niektórych zjawisk współczesności wykorzystujemy doświadczenia z dziedziny sztuki papieru, włókna, sztuki trash artu, recyklingu i land artu.

Sztuka papieru obejmuje działania artystyczne, w których papier jest głównym medium.  Studenci zapoznają się z historią, warsztatem i narzędziami wykorzystywanymi w technice uzyskiwania papieru z włókien roślinnych. Realizujemy ćwiczenia z wykorzystaniem różnego rodzaju papieru ( papier ręcznie czerpany , makulatura).

Sztuka włókna dotyczy działań artystycznych związanych z szeroko pojętą sztuką włókna wykraczającą poza klasyczne techniki tkackie. Zapoznajemy studentów z techniką filcowania na sucho i mokro, wykorzystania pakuł i wikliny jako naturalnego materiału do  tworzenia form przestrzennych.

Wyjazdy plenerowe dają możliwość realizowania ćwiczeń związanych z nurtem naturalistycznego land artu.

Program pracowni EKO ART dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych otwiera przed studentami nowe możliwości, uczy poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Pozwala to na dobieranie innych niż klasyczne rozwiązania warsztatowe do realizacji własnych koncepcji. Studenci mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę w obszarze różnych dyscyplin artystycznych.

Pracownia działa w oparciu o autorski program.