Pracownia Dydaktyki Fizyki


Kierownik Pracowni


dr Waldemar Berej (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 353 (III p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6197
e-mail: waldemar.berej@umcs.pl 


Pracownicy


Marek Budziński (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 360 (III p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6139
e-mail: marek.budzinski@umcs.pl


mgr Juliusz Ciemniewski (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 105 (I p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6175
e-mail: juliusz.ciemniewski@umcs.pl


mgr Krzysztof Kiszczak (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 105 (I p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6175
e-mail: krzysztof.kiszczak@umcs.pl


dr Małgorzata Wiertel (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 355 (III p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6150
e-mail: malgorzata.wiertel@umcs.pl


Pracownia Dydaktyki Fizyki (na stronie UMCS)
Pracownia Dydaktyki Fizyki (na stronie IF UMCS)


 Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS