Prace dyplomowe

PRACE DYPLOMOWE

Informacja dla studentów ostatniego roku studiów

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego:

  • indeksu z zaliczonymi wszystkimi przedmiotami objętymi planem studiów,
  • pracy dyplomowej (drukowanej dwustronnie, termobindowanej zgodnie, z procedurą ADP i oświadczeniami z USOS-a,
  • 4 zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm,
  • potwierdzenia wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł, dokonanej na indywidualne konto bankowe pobrane z dziekanatu.

W dniu egzaminu studenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich składają w Dziekanacie legitymację studencką. Do końcowego rozliczenia z uczelnią należy złożyć Kartę Obiegową.