PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Joanna Sumorek-Wiadro

TEMAT: "Potencjał terapeutyczny kumaryn w terapii skojarzonej z temozolomidem w eliminacji ludzkich komórek glejaka na drodze zaprogramowanej śmierci"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Mateusz Hałka

TEMAT: "Współpraca zamawiających z wykonawcami w innowacyjnych zamówieniach publicznych"

Wydział Ekonomiczny

mgr Agnieszka Chrzanowska

TEMAT: "Adsorpcja białek na powierzchni mezoporowatej krzemionki: analiza fizykochemiczna, strukturalna i morfologiczna biokompozytu"

Wydział Chemii UMCS

mgr Iwona Budziak-Wieczorek

TEMAT: "Biodostępność naturalnych związków bioaktywnych-badania fizykochemiczne i modelowe"

Wydział Chemii UMCS

mgr  Karolina Ławicka-Kruk

TEMAT: "Kompetencje menedżerów branży wyrobów medycznych w aspekcie zarządzania różnorodnością"

Wydział Ekonomiczny