PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Krzysztof Cień

TEMAT: "Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe w polskim porządku prawny"

Wydział Prawa i Administracji

mgr Małgorzata Rydzewska

TEMAT: "Jurysdykcja administracyjna w nadzorze budowlanym"

Wydział Prawa i Administracji

mgr Agata Zapasa

TEMAT: "Meszugoim. Obraz odmieńców w żydowskich księgach pamięci."

Wydział Humanistyczny

mgr Natalia Jędrzejowska

TEMAT: "Poziom inteligencji a kompetencja językowa i komunikacyjna młodzieży w wieku 13-16 lat"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

mgr Karolina Lament

TEMAT: "Badanie mechanizmu adsorpcji kationów Ca2+ I Fe2+ na tlenkach metali z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej oraz kombinowanej elektrody platynowej"

Wydział Chemii UMCS