PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Aleksandra Pasławska

TEMAT: "Linguistic creativity in print advertising and in social media. A cognitive grammar approach"

Wydział Humanistyczny UMCS

mgr Agnieszka Bereza

TEMAT: "Kompetencje psychospołeczne nauczycieli gimnazjów specjalnych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Jańska Anna

TEMAT: "Metody wyceny przedsiębiorstw ubezpieczeniowych"

Wydział Ekonomiczny

mgr Karol Pomykała

TEMAT: "Przestrzeń osobista"

Wydział Artystyczny

mgr Karolina Fila

TEMAT: "Synteza, struktura i polimeryzacja nowych metakrylowych estrów tiolowych pochodnych naftalenu"

Wydział Chemii UMCS