PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Piotr Sęczyk

TEMAT: "Duchowieństwo parafialne Kościoła unickiego w Królestwie Polskim w latach 1815-1875"

Wydział Historii i Archeologii

mgr Sara Akram

TEMAT: "Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego. Perspektywa lingwistyczno-kulturowa"

Wydział Filologiczny

mgr Joanna Kobylańska-Butrym

TEMAT: "Tożsamość słowiańska w najnowszej polskiej prozie historycznofantastycznej"

Wydział Filologiczny

 

mgr Katarzyna Marciniak

TEMAT: "ŚLADY natury.Zastosowanie techniki ecoprint do stworzenia obiektów malarskich"

Wydział Artystyczny

mgr Maryia Shpak

TEMAT: „Structure learning and parameter estimation for graphical models via penalized maximum likelihood methods”

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

Lic. Łukasz Baran

TEMAT: "Computer simulations of the self-assembly process of various molecules with diverse architecture on solid surfaces"

Wydział Chemii

 

mgr Patrycja Horbowicz-Drożdżal

TEMAT: "Charakterystyka funkcjonalna C-terminalnych fragmentów ludzkich białek P w oddziaływaniu z białkami inaktywującymi rybosom."

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

mgr Monika Dźwierzyńska

TEMAT: "Interakcja ludzkich rybosomalnych białek P z katalityczną podjednostką rycyny"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Magdalena Górska-Parat

TEMAT: "Badania procesu sorpcji jonów złota(III), platyny(IV) i palladu(II) na sorbentach polimerowych oraz impregnowanych"

Wydział Chemii

mgr Rafał Olchowski

TEMAT: "Mezoporowate materiały węglowe jako repliki materiału SBA-15 – synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce wybranych pierwiastków śladowych"

Wydział Chemii

mgr Paweł Gajewski

TEMAT: "Wewnętrzne determinanty rozwoju start-upów w województwie lubelskim"

Wydział Ekonomiczny

mgr Marzec-Braun Patrycja

TEMAT: "Rola kapitału społecznego i przywództwa w kreowaniu sukcesu start-upów"

Wydział Ekonomiczny

 

mgr Karolina Zoszak-Łoskot

TEMAT: "Uwarunkowania osobowościowe podejmowania zawodowych zachowań ryzykownych przez policjantów"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Angelika Koman-Bednarczyk

TEMAT: "Klauzule z art. 5 kodeksu cywilnego i art. 8 kodeksu pracy w sądowym stosowaniu prawa – studium teoretycznoprawne"

Wydział Prawa i Administracji

mgr Sabina Kubas

TEMAT: "Ustanie członkostwa państw w organizacjach międzynarodowych"

Wydział Prawa i Administracji

mgr Kamil Szymański

TEMAT: "Społeczne i techniczne konteksty kreatywności – w świetle wybranych koncepcji XX-wiecznych i najnowszych"

Wydział Filozofii i Socjologii