PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Marcin Ostrowski

TEMAT: „Od efektu Mozarta do hipotezy OPER-y – badanie wpływu kształcenia muzycznego na rozwój umiejętności językowych uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych”

Wydział Humanistyczny

mgr Weronika Markowska

TEMAT: „Akwizycja i dydaktyka wymowy rosyjskiej polskich studentów rusycystów. Studium teoretyczno-empiryczne”

Wydział Humanistyczny