PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr  Katarzyna Jędruchniewicz

TEMAT: "Nowe zastosowania elektrod sitodrukowanych w analizie śladowej jonów metali w próbkach wód"

Wydział Chemii

mgr Nikodem Dymski

TEMAT: „Conservation laws in the modelling of collective phenomena”

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

mgr Agnieszki Szulereckiej

TEMAT: "Teoriogrupowa analiza wybranych dyskretnych grup symetrii wewnętrznych w kwadrupolowo-oktupolowym jądrowym modelu kolektywnym"

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Mgr Aleksandra Bogusz

TEMAT: "Wpływ biowęgla na sorpcję, mobilność i biodostępność wybranych metali ciężkich w glebie użyźnionej osadem ściekowym"

Wydział Chemii

mgr  Urszula Izabela Maciołek

TEMAT: "Rola cząsteczek kwercetyny w chemii supramolekularnej"

Wydział Chemii

mgr Marek Wójcik

TEMAT: "Zastosowanie ryzobiów do wspomagania wzrostu roślin bobowatych na glebach skażonych jonami metali ciężkich"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Olga Smalej

TEMAT: "Bezdzietność intencjonalna. Socjologiczna analiza zjawiska"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Marta Tużnik

TEMAT: "Wstręt jako kategoria estetyczna"

Wydział Filozofii i Socjologii