PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

Mgr Paweł Woźnicki

TEMAT: "A combination of C-P cross-coupling between >P(O)H compounds and cycloalkenyl electrophiles, and asymmetric conjugate addition as a source of chiral 1,2-functionalized cyclohexanes for applications in organic synthesis"

Wydział Chemii

mgr Magdalena Bury-Kamińska

TEMAT: "Zaburzenia poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego poddawanych chemioterapii a poziom wybranych parametrów biochemicznych oraz czynników psychospołecznych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Kalbarczyk, Marta

TEMAT: "Otrzymywanie fosforanów wapnia z wykorzystaniem odpadów rolniczych"

Wydział Chemii

 

mgr Aleksandra Bober

TEMAT: "Rekonstrukcje warunków klimatycznych w interglacjale eemskim na Równinie Garwolińskiej w świetle badań paleoekologicznych"

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 

mgr Karolina Pietrzak

TEMAT: "Nowe materiały funkcjonalne w konstrukcji elektrod jonoselektywnych ze stałym kontaktem czułych na wybrane jony nieorganiczne"

Wydział Chemii

 

mgr Sylwia Huczuk-Kapluk

TEMAT: "Efektywność programu wspierającego funkcjonowanie nieletnich w rodzinie"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

mgr Agnieszka Pytka

TEMAT: "Efektywność programu readaptacji społecznej osób skazanych w okresie przygotowania do opuszczenia zakładu karnego"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

mgr Renata Lesiakowska

TEMAT: "Polacy z wyboru. Polonizowanie się Niemców w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku na podstawie publicystyki prasowej"

Wydział Historii i Archeologii, Instytut Historii UMCS