PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Anna Sawa

TEMAT: „Struktura tekstu a jego realizacja typograficzna w drukach lubelskich z XVII wieku”

Wydział Humanistyczny

mgr inż. Ewa Grela

TEMAT: "Mechanizmy molekularne związane z toksycznością amfoterycyny B w świetle badań mikrospektroskopowych."

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Paulina Lipa

TEMAT: "Funkcja białka PssZ w regulacji procesów komórkowych symbiotycznej bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii"

Wydział Biologii i Biotechnologii