PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Jakub Matusiak

TEMAT: Wpływ surfaktantów fluorowęglowych, silikonowych i węglowodorowych na stabilność układów polisacharyd/wybrane tlenki

Wydział Chemii

mgr Gracja Fijałkowska

TEMAT: Badania mechanizmu adsorpcji flokulantów poliakryloamidowych w obecności jonów Cr(VI) oraz Pb(II) na powierzchni wybranych minerałów glebowych

Wydział Chemii

mgr  Marzena Adamczyk

TEMAT: Wykorzystanie pracujących elektrod błonkowych do oznaczania śladowych ilości wybranych pierwiastków metodą woltamperometrii stripingowej

Wydział Chemii

 

mgr Renata Tyśkiewicz

TEMAT:  Właściwości ryzosferowych szczepów Trichoderma spp. istotne w stymulacji wzrostu i ochronie pszenicy przed fitopatogenami Fusarium spp."

Wydział Biologii i Biotechnologii