PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr  Sergiusz Kuczyński

TEMAT: "Dyplomacja gospodarcza Polski w XXI wieku"

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

mgr Sylwia Iwańczuk

TEMAT: Poeta i Inny: „świat tekstu” i obraz relacji międzyludzkich w korespondencji Mariny Cwietajewej

Wydział Humanistyczny

mgr Żukowska Beata

TEMAT: "Efekty ekonomiczne profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych"

Wydział Ekonomiczny