PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

Mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel

TEMAT: "Skazani za znęcanie się nad rodziną jako ojcowie. Studium pedagogiczne"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Grzegorz Michalik

TEMAT: "Od podmiotu sensu do podmiotu popędu - problem podmiotowości w nauczaniu Jacques’a Lacana"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Maria Milcarz

TEMAT: "Osobowościowe predyktory doświadczeń mistycznych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Michał Mikulski

TEMAT: "Kompozycje równoległe. Opis pracy doktorskiej"

Wydział Artystyczny

mgr Katarzyna Ginszt

TEMAT: "Human Rights Violation in Dystopian Narratives: Literary and Legal Perspectives"

Wydział Filologiczny

mgr Julia Kula

TEMAT: "Space, Time, Genre: Paul Auster’s (Post)modern Chronotopes"

Wydział Filologiczny

 

mgr inż. Marek Dachniewicz

TEMAT: „Niskowymiarowe nanostruktury antymonu na anizotropowych powierzchniach krzemu”

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

mgr Andrzej Stawicki

TEMAT: "Zmiana instytucjonalna i strategie adaptacji na polskich uniwersytetach"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr inż. Marcin Kurzyna

TEMAT: „Właściwości elektryczne normalnych i topologicznych łańcuchów atomowych na różnych podłożach”.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Mgr Sebastian Dudek

TEMAT: "Usuwanie jonów arsenianowych(V) na wymieniaczach jonowych na bazie tlenków żelaza modyfikowanych jonami wybranych lantanowców"

Wydział Chemii