PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Anna Łyta

TEMAT:  "Deklaracja Milenijna. Analiza decyzji międzynarodowej"

WYDZIAŁ POLITOLOGII

mgr Dariusz Chełstowski

TEMAT:  "Komunikologiczna rola obrazów w przekazie wiary w ciągu wieków"

WYDZIAŁ POLITOLOGII

mgr Patrycja Anna Krasucka

Temat: "Wpływ wybranych parametrów syntezy na właściwości układów typu porowaty polimer- żel krzemionkowy"

WYDZIAŁ CHEMII

mgr Jacek Dobrowolski

TEMAT: "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji biomasy rolniczej  na  cele energetyczne na przykładzie województwa lubelskiego"

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 

mgr Artur Sadecki

TEMAT: „Kognitywne ujęcia kategorii umysłu w prozie Antoniego Czechowa”

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

 

mgr Ernest Tyburski

TEMAT: "Funkcje wykonawcze u osób chorych na stwardnienie rozsiane. Analiza neuropsychologiczna"

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 

mgr Kamil Jakimowicz

TEMAT: „Instytucje państwowe i samorządowe w życiu Lublina w czasach stanisławowskich

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY