PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Kinga Ewa Bednarzewska

TEMAT: "Konkurencyjność wybranych destynacji inwestycyjnych w branży outsourcingu procesów biznesowych"

Wydział Ekonomiczny UMCS

mgr Magdalena Wójcik

TEMAT: "Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (szczodrzyk czerniejący)"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Magdalena Podbielska

TEMAT: "Wpływ komercyjnego preparatu biologicznego na degradację wybranych fungicydów"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Milena Marczak

TEMAT: "Psychologia sportu i kultury fizycznej w Polsce do 1989 roku. Tradycje, kierunki badań, osiągnięcia"

Wydział Pedagogiki i Psychologii