PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Marek Wójcik

TEMAT: "Zastosowanie ryzobiów do wspomagania wzrostu roślin bobowatych na glebach skażonych jonami metali ciężkich"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Katarzyna Kaławaj

TEMAT: "Aktywność przeciwnowotworowa alfa-ketoglutaranu w modelu komórkowym ludzkiego kostniakomięsaka"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Mateusz Pięt

TEMAT: "Kwas ursolowy i oleanolowy jako substancje ograniczające migrację komórek ludzkiego raka jelita grubego in vitro"

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

mgr. Patryk Paweł Iwańczyk

TEMAT: „O sporcie inaczej. Felietony z tygodnika „Piłka Nożna” w ujęciu genologicznym”

Wydział Humanistyczny

 

mgr Bożena Koszel-Pleskaczuk

TEMAT: „Prawosławne budownictwo cerkiewne na Podlasiu w latach 1864-1905”

Wydział Humanistyczny

 

mgr. Michał Zgorzałka

TEMAT: „The Monster Revisited: A Comparative Study of Post Literary Adaptations of Mary Shelley’s Frankenstein by Universal and Hammer Studios”

Wydział Humanistyczny

mgr Ewy Małgorzata Bulisz

TEMAT: "Gatunkowe ukształtowanie współczesnej prasy kobiecej"

Wydział Humanistyczny

mgr Olga Smalej

TEMAT: "Bezdzietność intencjonalna. Socjologiczna analiza zjawiska"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Marta Tużnik

TEMAT: "Wstręt jako kategoria estetyczna"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Michał Lytovka

TEMAT: "Mainstream medicine vs. complementary and alternative medicine: from history to modernity"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Eryk Maciejowski

TEMAT: "Libertariańska filozofia polityczna w świetle koncepcji państwa minimalnego Roberta Nozicka: próba analizy krytycznej"

Wydział Filozofii i Socjologii

mgr Anna Siemińska-Kuczer

TEMTA: "Humoralna odpowiedź odpornościowa gąsienic Galleria mellonella na zakażenie bakterią Pseudomonas aeruginosa"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Sylwia Stączek

TEMAT: "Indukcja odpowiedzi immunologicznej Galleria mellonella przez α-1,3-glukan wyizolowany ze ściany komórkowej grzyba Aspergillus niger"

Wydział Biologii i Biotechnologii

Mgr Wioleta Tomczyk

TEMAT: "Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sukcesu szkoleniowego nauczycieli wojskowych przygotowujących do zawodów trudnych i niebezpiecznych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Tomasz Goździcki

TEMAT: "Psychospołeczne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa lotów pilotów wojskowych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Łukasz Jędrzejski

TEMAT: "Polska Kronika Filmowa (1944-1994). Obrazy komunikowania politycznego"

Wydział Politologii

Mgr Alicja Lisiecka

TEMAT: "Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach międzywojennych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Ewa Sosnowska-Bielicz

TEMAT: "Optymizm pedagogiczny jako wymiar profesjonalizmu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Agnieszka Gabryś

TEMAT: "Akceptacja niepełnosprawności a zasoby radzenia sobie u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 Mgr Katarzyna Korona

TEMAT: "Skuteczność socjoterapii w rozwijaniu kompetencji społecznych skazanych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii