PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Paweł Krasuski

Temat: "Funkcjonowanie systemu rodzinnego z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo a style radzenia sobie ze stresem"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Katarzyna Kowalik-Paluch

Temat: "Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Ilona Mroczek

TEMAT: "Aksjologiczne korelaty poczucia tożsamości narodowej młodych emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mgr Monika Krajewska

TEMAT: „Zagadnienia egzystencjalne dla nieskończonych układów równań różniczkowych w ciągowych przestrzeniach Banacha"

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Mgr Marzena Dąbrowska

TEMAT: "Synteza i zastosowanie modyfikowanych materiałów SBA-15 z odwzorowaniem jonowym w analityce wybranych metali szlachetnych"

Wydział Chemii