PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

Mgr Elżbieta Szabelska

TEMAT: "Mowa dzieci z ADHD w wieku wczesnoszkolnym"

Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej

Mgr Justyna Jagiełło

TEMAT: "Zasoby osobiste polskich żołnierzy pełniących służbę w wojskowych misjach zagranicznych"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Adrian Rosłon

TEMAT: "Postawa patriotyczna żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a ich poczucie bezpieczeństwa"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Artur Chabros

TEMAT: "Synteza i właściwości nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej emisji styrenu"

Wydział Chemii