PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

Mgr Włodzimierz Kuśmierczyk

Temat: "Poprawność merytoryczna i ujęcie dydaktyczne wybranych zagadnień w podręcznikach chemii dla liceów a koncepcje alternatywne uczniów"

Wydział Chemii

Mgr Mariusz Grochowski

TEMAT: "Wpływ protonizacji wybranych aminokwasów na parametry warstwy podwójnej granicy faz Hg/chlorany(VII) oraz kinetykę i mechanizm elektroredukcji jonów Bi(III)"

Wydział Chemii

mgr Łukasz Kański

TEMAT: "Warunki sukcesu w zarządzaniu projektami ICT"

Wydział Ekonomiczny

Mgr Łukasz Ryba

TEMAT: "Działania promocyjne Resortu Obrony Narodowej a postawy młodzieży wobec sił zbrojnych"

Wydział Pedafogiki i Psychologii

 

mgr Eliza Molestak

TEMAT: Analiza funkcjonalna rybosomalnych białek-P na modelu Saccharomyces cerevisiae

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Adam Gągol

TEMAT: „Lokalne własności struktur losowych w teorii unikania wzorców"

Wydzał Matematyki, Fizyki i Informatyki

mgr Paweł Wiater

TEMAT: "Technologiczne uwarunkowania zmiany: przemiana gier wideo czy ewolucja filozofii gracza?"

Wydział Filozofii i Socjologii