Praca zdalna nr 1

Z uwagi na zawieszenie zajęć na podstawie zarządzenia nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, proszę uczestników wykładów z przedmiotu Prawo bankowe do opracowania wybranych zagadnień, które byłyby materią zajęć odwołanych z podanego wyżej powodu. Proszę zatem uczestników wykładów o:

  1. znalezienie norm prawa karnego w przepisach ustaw z zakresu prawa bankowego, np. ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o usługach płatniczych itd.;
  2. zapoznanie się z rozdziałem podręcznika "Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia" poświęconym Bankowi Gospodarstwa Krajowego (cz. III, rozdz. VII). W tym zakresie proszę ocenić, jakie środki może podjąć BGK w celu pomocy przedsiębiorcom tracącym płynność i wypłacalność np. z powodu zdarzeń losowych. Polecam także zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie BGK: https://www.bgk.pl/