LUBLIN, 07.09.2015

NOWY REGULAMIN PKZP OBOWIĄZUJĄCY OD PAŹDZIERNIKA 2015 r.,
dotyczy:
UDZIELANIA POŻYCZEK DŁUGO- i KRÓTKOTERMINOWYCH
CZŁONKOM PKZP UMCS W LUBLINIE

WARIANT I – pożyczka 6300 zł, przy założeniu,
że wkład własny jest w wysokości 3300 zł


Raty:
1) 10 miesięcy - 630 zł
2) 12 miesięcy – 525 zł
3) 15 miesięcy – 420 zł
4) 18 miesięcy – 350 zł

WARIANT II – pożyczka 5400 zł

Raty:
5) 10 miesięcy - 540 zł
6) 12 miesięcy – 450 Zł
7) 15 miesięcy – 360 zł
8) 18 miesięcy – 300 zł

WARIANT III – pożyczki 4500 zł

Raty:
9) 10 miesięcy -450 zł
10) 12 miesięcy – 375 Zł
11) 15 miesięcy – 300 zł
12) 18 miesięcy – 250 zł

WARIANT IV – pożyczki do kwoty 4200 zł, których spłata nastąpi w okresie od 10 do 12 miesięcy z podziałem do pełnej kwoty.

OBOWIĄZKI ŻYRANTA

W pierwszej kolejności, gdy członek nie spłaca zaciągniętej pożyczki spłata długu zostanie pobrana w całość z wkładu pożyczkobiorcy. Następnie różnica, która zostanie do spłaty długu pożyczki, będzie podzielona równo po połowie pomiędzy dwóch Żyrantów, którzy spłacają ją SOLIDARNIE. W przypadku gdy wkład własny jest w wysokości udzielanej pożyczki lub wyższy, wówczas NIE są potrzebni Żyranci.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składki potrącane są każdego miesiąca z poborów członka PKZP. Wysokość składki można regulować wzwyż i na różne okresy czasu. Zawsze można powrócić do podstawowej składki - 20 zł. Im mamy większy wkład własny, tym mniej potrzebujemy Żyrantów. Składka to gromadzenie WŁASNYCH OSZCZĘDNOŚCI.

Zarząd PKZP UMCS w Lublinie