Pożegnanie zmarłego Profesora Zdzisława Cackowskiego

Prof. dr hab. Zdzisław Cackowski

1930-2016

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się pożegnanie i uroczystości pogrzebowe zmarłego 21 czerwca w wieku 86 lat prof. dr. hab. Zdzisława Cackowskiego, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1987-1990, Prodziekana Wydziału Humanistycznego w latach 1963-1965.

Urodzony 1 stycznia 1930 roku w Warząchewce. Szkołę średnią ukończył we Włocławku. Studia odbył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie (1950-55). Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1955-2014. Stopień doktora uzyskał w 1960 r., a stopień doktora habilitowanego w 1962 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a w 1976 roku profesora zwyczajnego. W latach 1963-1965 Prodziekan Wydziału Humanistycznego, Kierownik Zakładu Teorii Poznania UMCS (1963-68), Kierownik Zakładu Filozofii Marksistowskiej UMCS (1969-1990), Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych UMCS (1969-1971), Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS (1971-77).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Członek wielu towarzystw i komitetów naukowych.
Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (1974-1990), Członek Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego (1993-96).

Wybitny naukowiec i niezapomniany nauczyciel wielu pokoleń studentów.


Fot. ze zbiorów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    24 czerwca 2016