POŻEGNANIE PROFESORA WOJCIECHA J. BURSZTY

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Wojciecha Józefa Burszty.

Żegnamy wybitnego antropologa kultury, kulturoznawcę, eseistę i krytyka kultury, którego twórczość pozostanie dla nas nieustannym źródłem inspiracji, ale także ciepłego i serdecznego człowieka obdarzonego dużym poczuciem humoru.


Prof. W. J. Burszta zmarł 5 lutego 2021 r.


Ogromna strata dla świata nauki.
Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

Ewa Głażewska, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2021