POWER- spotkanie podsumowujące I edycję projektu

05.07.2018

5 lipca 2018 r. na Wydziale Politologii odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszą edycję Projektu „Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podczas spotkania odbyła się prezentacja zrealizowanych zadań, wymiana doświadczeń. Uczestnikom projektu wręczono zaświadczenia o ukończeniu projektu. W trakcie spotkania można było złożyć wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie w przyszłym roku akademickim.
Fot. Sylwia Skotnicka