Potyczki matematyczne

Potyczki Matematyczne - turniej matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizator - Koło Naukowe Studentów Matematyki „Akademia Platońska”. Impreza odbywa się w Instytucie Matematyki, corocznie w maju. Dalsze informacje na stronie: http://www.sknm.umcs.lublin.pl/potyczki.php


XII Potyczki Matematyczne - 2016 r.


Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na XII Potyczki Matematyczne - doroczny turniej matematyczny. 

Tegoroczni maturzyści również mogą wziąć udział w konkursie.

Trzyosobowe drużyny, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić formularz, rozwiązać zadania eliminacyjne i przesłać wszystko listownie na adres zamieszczony w arkuszu z zadaniami w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). 
10 najlepszych drużyn spotka się w finale 20 maja.
Wszystkie dodatkowe informacje znajdą się w Regulaminie.
W razie pytań można pisać maile na adres: sknm.umcs@gmail.com.

XII Potyczki Matematyczne (Facebook)


 XI Potyczki Matematyczne - 2015 r.


Rozpoczęły się eliminacje do XI Potyczek Matematycznych. Trzyosobowe drużyny, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić formularz, rozwiązać zadania eliminacyjne i przesłać wszystko listownie na adres zamieszczony w arkuszu z zadaniami w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie. W razie pytań można pisać maile na adres: sknm.umcs@gmail.com.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zadania eliminacyjne

Fotorelacja (Facebook)


Rozpoczęły się eliminacje do IX Potyczek Matematycznych. Trzyosobowe drużyny, chcące wziąć udział w konkursie, powinny wypełnić formularz, rozwiązać zadania eliminacyjne i przesłać wszystko listownie na adres zamieszczony w arkuszu z zadaniami w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie. W razie pytań można pisać maile na adres: drozd.umcs@gmail.com lub potyczki.matematyczne@gmail.com.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zadania eliminacyjne