Potwierdzenie punktacji dla publikacji naukowych

Biblioteka UMCS zgodnie z Uchwałą Senatu UMCS nr XXII-27.6/15 przygotowała formularz potwierdzenia punktacji MNiSW oraz wartości IF dla prac zgłoszonych do nagrody za szczególnie wartościową publikację naukową. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie danych osobowych oraz danych bibliograficznych i dostarczenie formularza do Oddziału Informacji Naukowej (I piętro nowszego gmachu BG UMCS) lub przesłania go na adres: biblion@umcs.lublin.pl w celu wprowadzenia i potwierdzenia punktacji.