Ostatnia aktualizacja
01.03.2021

Zamówienia publiczne

Sprawowanie opieki nad studentami Wydziału Humanistycznego UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe śródroczne z j. angielskiego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS

WR_210_212_2013

Ogłoszony
01.11.2013
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2021

WR/03-2021/DZP-p

Ogłoszony
02.02.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

WR/98-2019/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.

WR/89-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone