Ostatnia aktualizacja
25.09.2020

Zamówienia publiczne

Sprawowanie opieki nad studentami Wydziału Humanistycznego UMCS odbywającymi praktyki ogólnopedagogiczne ciągłe w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS

WR_209_2013

Ogłoszony
01.11.2013
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

WR/98-2019/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.

WR/89-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą urządzeń.

WR/76-2019/DOP-p

Ogłoszony
27.09.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone