Ostatnia aktualizacja
18.09.2020

Zamówienia publiczne

Sprawowanie opieki nad studentami Instytutu Historii UMCS odbywającymi praktyki przedmiotowe ciągłe z WOS w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. Wymiar praktyki: 36 godzin na jednego studenta (2 tygodnie)

WR_195_2013

Ogłoszony
01.11.2013
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

WR/98-2019/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.

WR/89-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą urządzeń.

WR/76-2019/DOP-p

Ogłoszony
27.09.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone