Ostatnia aktualizacja
23.06.2021

Zamówienia publiczne

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Akademickie Centrum Sportowe UMCS.

WR/24-2019/DOP-p

Ogłoszony
21.03.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Załączniki

Najnowsze

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/76-2021/DZP-p

Ogłoszony
10.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/68-72 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
06.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/ 49-58 -2021/DZP-p

Ogłoszony
08.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone