Ostatnia aktualizacja
20.09.2019

Zamówienia publiczne

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/19-2018/DOP-p

Ogłoszony
26.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Załączniki

Najnowsze

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Akademickie Centrum Sportowe UMCS.

WR/24-2019/DOP-p

Ogłoszony
21.03.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2019

WR/117-2018/DOP-p

Ogłoszony
18.12.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone