Ostatnia aktualizacja
07.04.2020

Zamówienia publiczne

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/19-2018/DOP-p

Ogłoszony
26.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Załączniki

Najnowsze

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

WR/98-2019/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.

WR/89-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą urządzeń.

WR/76-2019/DOP-p

Ogłoszony
27.09.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone