Ostatnia aktualizacja
06.07.2022

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2018

WR/41-2018/DOP-p

Ogłoszony
24.04.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa książek Wydawnictwa UMCS drukowanych techniką cyfrową

WR/24-2018/DOP-p

Ogłoszony
08.03.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/19-2018/DOP-p

Ogłoszony
26.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/14-2018/DOP-p

Ogłoszony
15.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów UMCS

WR/16-2015/DOP-p

Ogłoszony
06.07.2015
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
30