Ostatnia aktualizacja
30.06.2022

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

WR/98-2019/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.

WR/89-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługi telekomunikacyjne wraz z dostawą urządzeń.

WR/76-2019/DOP-p

Ogłoszony
27.09.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Akademickie Centrum Sportowe UMCS.

WR/24-2019/DOP-p

Ogłoszony
21.03.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2019

WR/117-2018/DOP-p

Ogłoszony
18.12.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Realizacja części wdrożeniowej Projektu " Interaktywny Atlas Historyczny -Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922

WR/84-2018/DOP-p

Ogłoszony
24.08.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego – etap I

WR/85-2018/DOP-p

Ogłoszony
22.08.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Przebudowa wejścia do budynku Rektoratu oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach Rektoratu i Wydziału Prawa i Administracji

WR/68-2018/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
30