Ostatnia aktualizacja
06.07.2022

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/30-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/29-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/28-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/27-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/26-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/25-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/22-2021/DZP-p

Ogłoszony
26.03.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/21-2021/DZP-p

Ogłoszony
26.03.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2021

WR/03-2021/DZP-p

Ogłoszony
02.02.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
30