Ostatnia aktualizacja
30.06.2022

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Usługa serwisowania mikroskopu konfokalnego LSM 780/ Axio Observer

WR/48-2021/DZP-p

Ogłoszony
08.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/38-47 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/37-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/36-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/35-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/34-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/33-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/32-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/31-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
30