Ostatnia aktualizacja
21.05.2019

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/14-2018/DOP-p

Ogłoszony
15.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów UMCS

WR/16-2015/DOP-p

Ogłoszony
06.07.2015
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
27