Ostatnia aktualizacja
14.12.2018

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Realizacja części wdrożeniowej Projektu " Interaktywny Atlas Historyczny -Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922

WR/84-2018/DOP-p

Ogłoszony
24.08.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego – etap I

WR/85-2018/DOP-p

Ogłoszony
22.08.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Przebudowa wejścia do budynku Rektoratu oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach Rektoratu i Wydziału Prawa i Administracji

WR/68-2018/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2018

WR/41-2018/DOP-p

Ogłoszony
24.04.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa książek Wydawnictwa UMCS drukowanych techniką cyfrową

WR/24-2018/DOP-p

Ogłoszony
08.03.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/19-2018/DOP-p

Ogłoszony
26.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów

WR/14-2018/DOP-p

Ogłoszony
15.02.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
27