Ostatnia aktualizacja
30.07.2021

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/76-2021/DZP-p

Ogłoszony
10.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/68-72 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
06.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/ 49-58 -2021/DZP-p

Ogłoszony
08.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa serwisowania mikroskopu konfokalnego LSM 780/ Axio Observer

WR/48-2021/DZP-p

Ogłoszony
08.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/38-47 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/37-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/36-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/35-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/34-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
30