Ostatnia aktualizacja
19.10.2021

Zamówienia publiczne

Postępowania z wolnej ręki

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych przedmiotowo-metodycznych

WR/185-2021/DZP-p

Ogłoszony
15.09.2021
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowych ciągłych

WR/176-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.09.2021
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowych ciągłych - lingwistyka stosowana

WR/161-169 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
23.08.2021
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/76-2021/DZP-p

Ogłoszony
10.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/68-72 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
06.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych pedagogicznych

WR/ 49-58 -2021/DZP-p

Ogłoszony
08.04.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
30