Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie, I stopień

 

Zobacz również: Koło Naukowe Portugalistów (wideo)

Nazwa kierunku

Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie,
I stopień

Specjalności

-

Język wykładowy

portugalski, polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie to wielodyscyplinarny kierunek, który oferuje szeroki wachlarz zajęć poświęconych kulturze, literaturze i traduktologii. Absolwenci, oprócz znajomości języka portugalskiego na poziomie C1, zdobywają też obszerną wiedzę o Portugalii i Brazylii, a także o innych krajach portugalskiego obszaru językowego. Zyskane umiejętności oraz bardzo dobra znajomość języka predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego. Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Lizbona, Porto, Coimbra, Faro, Vila Real, Castelo Branco, Covilhã (Portugalia), Brasília, Ijuí, Passo Fundo, Pernambuco (Brazylia)

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz znajomość kultury krajów portugalskojęzycznych. Legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

 

Uprawnienia zawodowe

Możliwość podjęcia pracy w placówkach dyplomatycznych, biurach tłumaczeń, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury. Ukończenie studiów licencjackich uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki na studiach II stopnia.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Biura tłumaczeń, jednostki samorządowe, urzędy administracji państwowej, instytucje kultury, wydawnictwa, organizacje pozarządowe i fundacje, pracodawcy z rynku pracy, przedsiębiorstwa handlowe, biura podróży

Jednostka prowadząca

Katedra Portugalistyki UMCS im. Luisa Lindleya Cintry

Opiekun kierunku

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka– Węglarz

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr inż. Beata Szymanek

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Fanpage kierunku na Facebook'u:
https://www.facebook.com/Portugalistyka-studia-portugalsko-brazylijskie-UMCS-113452071382494 

Centrum Języka Portugalskiego/Camões:
https://www.facebook.com/centrumjezyka.portugalskiego

https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/catedras-2/lublin-catedra-lindley-cintra

Koło Naukowe Portugalistów UMCS:
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Portugalist%C3%B3w-UMCS-575367319319496 

https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-portugalistow,22832.htm#page-1 

Czasopismo studenckie "Água Vai":
https://www.umcs.pl/pl/gazeta-studencka,5432.htm?fbclid=IwAR2eoLKsR04_6x2X4m3CNP7ctkB-ifYAcAEUG_IK4bygfwcRtn87DUl5esU

 

Program studiów

Od roku akad. 2019/2020:

 

Od roku akad. 2022/2023: