Portugalistyka, II stopień

 

Zobacz również: Koło Naukowe Portugalistów (wideo)

 

Nazwa kierunku

Portugalistyka, II stopień

Specjalności

Tłumaczeniowa

Język wykładowy

portugalski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Kierunek Portugalistyka –  (studia II stopnia) o specjalności tłumaczeniowej pozwala studentom na rozwinięcie kompetencji językowych i tłumaczeniowych, a także na pogłębienie wiedzy na temat języka i kultury Portugalii, Brazylii i pozostałych krajów portugalskiego obszaru językowego. Szeroki wachlarz zajęć tłumaczeniowych oraz znajomość języka na poziomie C2 predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Lizbona, Porto, Coimbra, Faro, Vila Real, Castelo Branco, Covilhã (Portugalia),Brasília, Ijuí,Passo Fundo, Pernambuco (Brazylia)

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II-go stopnia portugalistyki swobodnie włada językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2. Potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Potrafi prowadzić korespondencję i kontaktować się z zagranicznymi partnerami przedsiębiorstwa. Posiada teoretyczną wiedzę traduktologiczną oraz praktyczne umiejętności translatorskie. Ponadto cechuje go wysoki poziom ogólnej wiedzy humanistycznej oraz bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu współczesnej literatury portugalskojęzycznej i językoznawstwa oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych.

 

Uprawnienia zawodowe

Nabyta wiedza oraz znajomość języka predysponują absolwenta do podjęcia pracy w urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalskojęzycznymi, w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury portugalskiej. Zdobyty stopień zawodowy magistra uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki na studiach III stopnia.

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Biura tłumaczeń, jednostki samorządowe, urzędy administracji państwowej, instytucje kultury, wydawnictwa, organizacje pozarządowe i fundacje, pracodawcy z rynku pracy, przedsiębiorstwa handlowe, biura podróży

Jednostka prowadząca

Katedra Portugalistyki UMCS im. Luisa Lindleya Cintry

Opiekun kierunku

prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Gajek

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Fanpage kierunku na Facebook'u:
https://www.facebook.com/Portugalistyka-studia-portugalsko-brazylijskie-UMCS-113452071382494 

Centrum Języka Portugalskiego/Camões:
https://www.facebook.com/centrumjezyka.portugalskiego

https://www.umcs.pl/pl/camoes.htm

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/ensinar-portugues/catedras-2/lublin-catedra-lindley-cintra

Koło Naukowe Portugalistów UMCS:
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Portugalist%C3%B3w-UMCS-575367319319496 

https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-portugalistow,22832.htm#page-1 

Czasopismo studenckie "Água Vai":
https://www.umcs.pl/pl/gazeta-studencka,5432.htm?fbclid=IwAR2eoLKsR04_6x2X4m3CNP7ctkB-ifYAcAEUG_IK4bygfwcRtn87DUl5esU 

 

Program studiów

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2019/2020):

 

 

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2022/2023):