Portugalistyka

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Koordynator ds. kierunku:
dr Małgorzata Ułanek

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

        mgr Magdalena Chudy
II°      mgr Magdalena Gajek

Planista:
mgr Katarzyna Derkacz

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        ...
I° 2. r. ...
   
II° 1 r. ...
II° 2 r. ...