Porady prawne

Radca Piotr Makarewicz udziela studentom i doktorantom UMCS z niepełnosprawnościami profesjonalnych porad prawnych na temat:

  • prawa ubezpieczeń społecznych,
  • prawa pracy w zakresie szczególnych uprawnień niepełnosprawnych,
  • prawidłowego wypełniania wniosków pomocowych,
  • systemu składania odwołań od decyzji ZUS i postępowania sądowego w tym zakresie,
  • sytuacji prawnej rodzin niepełnosprawnych i przysługujących im z tego tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,
  • założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkania odbywają się w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób Niepelnosprawnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: