Poradnictwo psychologiczne

Udzielamy pomocy psychologicznej w postaci konsultacji i porad psychologicznych oraz krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej. Oferujemy wsparcie osobom, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, mają problemy natury emocjonalnej, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub po prostu chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości.

Udzielamy wsparcia studentom, absolwentom oraz pracownikom UMCS.

Prosimy o telefoniczne (81 537 50 69) lub mailowe ustalanie terminu spotkań.

Psychologowie BRK:

Marzena Bichta
psycholog, terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), psychoterapeutka w trakcie Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski) atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
e-mail: Marzena.Bichta@umcs.lublin.pl

Magdalena Bis
psycholog, psychoterapeutka w podejściu integracyjnym (Studium Terapii Integracyjnej)
e-mail: Magdalena.Bis@umcs.lublin.pl