PROBLEMY Z LOGOWANIEM

Jeśli podczas ustawiania hasła do platformy USOSweb otrzymałeś komunikat: "Nie znaleziono użytkownika o podanym adresie e-mail:  ...", to prawdopodobnie w systemie brakuje Twojego adresu lub podany został adres inny niż ten, z którego chcesz skorzystać. W takim przypadku zgłoś się do swojego dziekanatu i poproś o wprowadzenie właściwego adresu e-mail do systemu USOS. Sugerujemy kontaktowanie się z dziekanatem poprzez starostę roku lub osobę oddelegowaną do zbiorczego przekazywania adresów mailowych. Lista powinna zawierać: Imię, Nazwisko, PESEL,  adres e-mail.

Jeżeli pojawił się komunikat o wysłaniu maila, ale nie możesz go znaleźć, to sprawdź inne podkatalogi w skrzynce pocztowej. Ewentualnie wyszukaj listy ze słowem USOS albo UMCS.

Kontakt:
tel. 81 537 57 69
usos@umcs.pl