Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, I stopień

 

Zobacz również: Podcast o Polsko-niemieckich studiach kulturowych i translatorskich na UMCS (Uniwersytet w Poczdamie) [LINK]

Fot. Adam Gusowski

Nazwa kierunku

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, I stopień

Angewandte Kultur- und Translationsstudien (deutsch-polnisch)

Język wykładowy

polski, niemiecki

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studia polsko-niemieckie to unikatowy kierunek studiów powstały we współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie łączący mobilność studentów i wykładowców z procesem kształcenia w obu tych uczelniach. Kierunek przeznaczony jest dla studentów chcących odbyć studia kulturoznawcze i tłumaczeniowe w zakresie języka polskiego i języka niemieckiego. Studia są realizowane w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma).

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Całość studiów, a w szczególności semestry 2, 3, 4 i 5, mają charakter wymiany międzynaorodowej i międzyuczelnianej w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie:

- 2 semestr – studia i praktyki w Poczdamie w ramach mobilności studenckiej Erasmus;

- 3 semestr – studia w Poczdamie w ramach mobilności studenckiej Erasmus;

4 i 5 semestr - studia w Lublinie ze studentami z Poczdamu.

 

Sylwetka absolwenta

Studia polsko-niemieckie pozwolą Ci udoskonalić umiejętności językowe i uzyskać docelowo kompetencję tłumacza w zakresie dwóch języków - języka polskiego i języka niemieckiego ze wskazaniem na konteksty kulturowe, interkulturowe i transdyscyplinarne. Studia sprzyjają nawiązywaniu nowych, ciekawych kontaktów międzynarodowych, rozwojowi kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz kształtowaniu postaw otwartości na świat i kreatywności w działaniu.

 

Uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w placówkach administracji publicznej, instytucjach i fundacjach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego. 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Poczdam

Lublin

Jednostka prowadząca

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

Instytut Slawistyki / Katedra Polonistyki Uniwersytetu w Poczdamie

Opiekun kierunku

dr Marta Michaluk

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Obsługa studentów

lic. Paulina Misztal

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Tatsiana Lakhmitskaya

 

Dodatkowe informacje (linki)

https://www.umcs.pl/pl/polsko-niemieckie-studia-kulturowe-i-translatorskie.htm

Bachelor Angewandte Kultur- und Translationsstudien - Bachelorstudiengänge - Studium - Institut für Slavistik - Universität Potsdam (uni-potsdam.de)

 

 

Program studiów

Od roku akad. 2019/2020: