Podziękowanie dla CKF UMCS

W dniach 14 - 15 października 2016 pracownicy Centrum Kultury Fizycznej UMCS uczestniczyli w premierowej edycji Wschodnich Targów Rehabilitacji oraz Festiwalu "Pełnoaktywni w Akcji".

Organizatorzy akcji pragną podziękować Centrum Kultury Fizycznej UMS, doceniajac wkład i zaangażowanie wniesione w organizację imprezy przez Naszą Jednostkę.

    Aktualności

    Data dodania
    3 listopada 2016