Podsumowanie kadencji i plany na przyszłość - konferencja prasowa

Od 1 września nowym Rektorem UMCS będzie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Po dwóch kadencjach stanowisko to przestanie piastować prof. dr hab. Stanisław Michałowski. 25 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, na której prof. Michałowski podsumował swoją pracę na tym stanowisku, zaś prof. Dobrowolski przedstawił plany i zamierzenia, dotyczące uczelni. Zdaniem prof. Michałowskiego, zostawia on swojemu następcy uczelnię w dobrym stanie. W swoich założeniach programowych prezentował wizję uniwersytetu życzliwego ludziom a także uczelni zarówno z tradycjami jak i otwartej na nowoczesność i współpracę i uważa, że z dobrym skutkiem udało się ją zrealizować. Jako sukcesy ostatnich lat Rektor UMCS wyróżnił m.in.: dobrą sytuację finansową uczelni, wzrost liczby studentów zagranicznych, stałe dorównywanie do najlepszych uczelni, licznie przeprowadzone modernizacje i remonty oraz realizację na szeroką skalę nowych inwestycji, w tym w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej.

Profesor Stanisław Michałowski nie ukrywał, że ostatnie lata drugiej kadencji były wyjątkowo trudne , m.in. ze względu na wprowadzaną reformę szkolnictwa wyższego, zmiany statutowe i pandemię koronawirusa.

Podnoszenie prestiżu uniwersytetu przez rozwój nauki i badań naukowych, umiędzynarodowienie sfery naukowo-badawczej czy pozyskiwanie międzynarodowych grantów – to m.in. kierunki rozwoju uczelni, o których mówił na konferencji prasowej Rektor Elekt UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, który do tej pory pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Dodał, że wizja „uczelni kompletnej” jest mu bliska i będzie ją kontynuował. Zapowiedział także ścisłą współpracę z innymi uczelniami oraz ze środowiskiem biznesowym i administracyjnym.

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    27 sierpnia 2020