Podstawowe informacje

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego we współpracy z Zakładem Językoznawstwa Kognitywnego, Zakładem Językoznawstwa Kulturowego oraz Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie mają przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji referatów podczas dorocznej konferencji PTJK "Językoznawstwo Kognitywne w roku 2015".

Czas: 24-26 września 2015 r.
Miejsce: Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie.
Język konferencji: polski i angielski

Komitet organizacyjny:

  • Przewodniczący: Adam Głaz (adam.glaz@umcs.pl)
  • Sekretarze: Angelina Żyśko (angelina.rusinek@umcs.pl) i Rafał Augustyn (rafal.augustyn@umcs.pl)
  • Członkowie: Daria Bębeniec (daria@poczta.umcs.lublin.pl), Agnieszka Mierzwińska-Hajnos (mailto:agnieszka.mierzwinska-hajnos@umcs.pl), Konrad Żyśko (konrad.zysko@umcs.pl)
  • Webmaster: Hubert Kowalewski (hubert.kowalewski@umcs.pl)

Email: jk2015@umcs.eu

Konferencja objęta jest patronatem JM Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego.

Ponadto konferencja objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Wojewody Lubelskiego Pana Wojciecha Wilka i Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka.

Patronami medialnymi konferencji są Radio Lublin i Radio Centrum.