Pobyty badawcze na Islandii dla humanistów

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą Instytutu Árni Magnússon, finansującego pobyty badawcze na Islandii w ramach stypendiów Snorri Sturluson.

Stypendia Snorri Sturluson są przyznawane pisarzom, tłumaczom oraz pracownikom naukowym uczelni wyższych z kierunków humanistycznych, planującym realizację pobytu badawczego na Islandii. Inicjatywa umożliwia lepsze poznanie islandzkiego społeczeństwa, języka i kultury.

Pobyt badawczy musi trwać przynajmniej trzy miesiące. W ramach stypendium pokryte zostaną koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

O stypendium można ubiegać się do 31 października 2016 r. wysyłając wniosek pocztą tradycyjną. Aplikacja powinna zawierać określenie celu i terminu pobytu uzupełnione opisem własnych osiągnięć, wykształcenia i listą publikacji.

Szczegółowe informacje o pobycie naukowym na Islandii można znaleźć na stronie internetowej The Árni Magnússon Insitute pod adresem: http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 


Źródło informacji:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS
tel. 81 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl;                                    olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    27 czerwca 2016