"Po Studencku"

"Po Studencku" to nowy podcast Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, w którym studenci będą rozmawiać na różne tematy. Pierwszy z nich dotyczy wsparcia psychologicznego - rozmówcy poruszają temat kondycji psychiki człowieka, pierwszych objawów możliwych jej problemów oraz tego, gdzie studenci UMCS mogą uzyskać pomoc w tym zakresie.
Cykl podcastów to odpowiedź na kwestię niełatwych tematów do rozmów młodych ludzi z otoczeniem. ZUSS UMCS chce pomóc takim osobom m.in. wskazując różne możliwości rozwiązania ich problemów komunikując je przez swoje social media.

 

 1. "Po Studencku - #1 odc. Wsparcie psychologiczne
  Pierwszą rozmowę poprowadził Maciej Cieciora - Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Marketingu UMCS z Dominiką Marek - Pełnomocniczką ZUSS UMCS ds. Social Media (kadencja 2020-2021).
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=oA4zkfZEqsE

 2. "Po Studencku" - #2 odc. Aktywność studencka
  W drugim odcinku tematem podcastu była aktywność studencka. Gościem Macieja Cieciory był świeżo wybrany Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS w Lublinie i jednocześnie Radny Rady Miasta Lublin Marcin Bubicz.
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=uErmWVc4d60 

 3. "Po Studencku" - #3 odc. Oferta kształcenia
  W trzecim odcinku tematem podcastu była oferta kształcenia, którą UMCS proponuje kandydatom na studia. Gościem Macieja Cieciory był Dyrektor Centrum Promocji UMCS dr Marcin Gołębiowski. Podczas spotkania rozmówcy rozmawiali o tym, jak przebiega tegoroczna rekrutacja na studia, gdzie kandydaci mogą szukać pomocy przy składaniu aplikacji na dany kierunek, które z nich cieszą się największą popularnością oraz o tym, jak wygląda życie na Uczelni i czy warto angażować się w różne działania podczas okresu studiów. Podcast został zrealizowany we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oraz Radiem Centrum.
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=v1vHUYkKpEc 


 4. "Po Studencku" - #4 odc. Umiędzynarodowienie na UMCS
  W czwartym odcinku gościem Macieja Cieciory była Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia, dr Ewelina Panas. Podczas spotkania rozmówcy konwersowali między innymi o tym, jak wygląda rekrutacja studentów zagranicznych na naszym Uniwersytecie, dlaczego umiędzynarodowienie jest tak ważne dla uczelni, jaką pomoc nasza Alma Mater oferuje studentom, którzy zdecydują się podjąć kształcenie, jakie narzędzia są stosowane do zacieśniania - integracji międzynarodowych kontaktów rówieśniczych oraz o tym czy studenci zagraniczni mają podobne problemy, co studenci polscy.
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ttzd4dzCWOM