Po konferencji „Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania"

W ubiegły weekend, 6 listopada 2020 r. studenci, wykładowcy oraz dziennikarze uniwersyteccy z całej Polski uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania. Uczestnicy debatowali nad obecnym stanem oraz przyszłością  mediów akademickich i studenckich w Polsce. Inicjatywa ta spotkała się z dużą aprobatą uczestników, dlatego jak zapowiadają organizatorzy, z pewnością odbędzie się ponownie, za rok.
 
W trakcie OKN Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania zostało wygłoszonych 12 wystąpień, poruszających zarówno historię, jak i obecne funkcjonowanie mediów uniwersyteckich. Znaczenie rozgłośni studenckich  Polsce, Medium studenckie jako medium społeczno-polityczne[...] czy Media internetowe w komunikacji ze studentami – to jedne z tematów, które zostały omówione w trakcie spotkania. Nie brakowało również wystąpień poruszających problem promocji mediów akademickich, działalności redakcji w trakcie pandemii koronawirusa, ujęcia mediów akademickich jako płaszczyzny szlifowania warsztatu, nakreślających sylwetkę odbiorcy mediów akademickich czy relacji medium akademickie – Twitter.

Udział w konferencji wzięło 18 osób, w tym osoby ze środowiska dziennikarskiego,  studenci i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    9 listopada 2020