Plany zajęć

Plany zajęć na semestr letni 2019/2020 r.


Plik jest aktualizowany na bieżąco przez planistów, dlatego prosimy o każdorazowe sprawdzanie rozkładu przed zajęciami. 

Instrukcja:

  • W pierwszym arkuszu widoczna jest tabela z wyszczególnioną nazwą kierunku, stopniem i rokiem studiów. 
  • Po wybraniu właściwego planu, prosimy o kliknięcie w niebieski hiperlink (np. Anglistyka I stopnia, 1 rok -> ANG I 1
  • Aby wrócić do arkusza z listą kierunków kliknij przycisk "wróć" w lewym górnym rogu tabeli.  
  • Jeżeli korzystasz z mobilnej wersji - przejście między arkuszami dostępne jest przez ikonę arkuszy znajdującą się w lewym górnym rogu.
  • Nad tabelami z planem zajęć podane są ważne informacje dotyczące obowiązkowych zajęć/praktyk do zaliczenia w danym semestrze. Informacji odnośnie praktyk udzielają opiekunowie praktyk, natomiast aby zapisać się na wykład uniwersytecki oraz obowiązkowe szkolenia należy przejść do zakładki STUDENT (kliknij link).


 Zespół planistów dziękuje za współpracę oraz pomoc przy układaniu planów. 

Wszelkie zmiany w planie zajęć muszą być uzgodnione z prowadzącym zajęcia oraz planistą.
Jednorazowe lub stałe zajmowanie sal powinno zostać zgłoszone przez formularz w zakładce Rezerwacje sal.