Planowane terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

Trzeci czwartek miesiąca, godz. 10.00.

  • 2022 r. : 20 X, 17 XI,  22 XII,

  • 2023 r. : 19 I, 16 II, 16 III, 20 IV, 18 V, 22 VI, 13 VII, 21 IX