Planowane terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

  • 18.11.2021 r.
  • 9.12.2021 r.
  • 13.01.2022 r.
  • 10.02.2022 r. 
  • 10.03.2022 r.
  • 21.04.2022 r. 
  • 12.05.2022 r.
  • 9.06.2022 r. 
  • 14.07.2022 r.
  • 22.09.2022 r.