Planowane terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • 20.05.2021 r.
  • 17.06.2021 r.
  • 15.07.2021 r.
  • 16.09.2021 r.