Planowane terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • 18.11.2021 r.
  • 16.12.2021 r.
  • 20.01.2022 r.
  • 17.02.2022 r.
  • 17.03.2022 r.
  • 21.04.2022 r.
  • 19.05.2022 r.
  • 23.06.2022 r.
  • 14.07.2022 r.
  • 22.09.2022 r.