Planowane terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów:

 • 23.09.2021 r.
 • 21.10.2021 r.
 • 18.11.2021 r.
 • 16.12.2021 r.
 • 20.01.2022 r.
 • 17.02.2022 r.
 • 17.03.2022 r.
 • 21.04.2022 r.
 • 19.06.2022 r.
 • 23.06.2022 r.
 • 14.07.2022 r.
 • 22.09.2022 r.