Plan zajęć 2022/2023

Poniżej wstępne plany na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023:

Plan zajęć dla I roku - semestr zimowy

Plan zajęć dla II roku - semestr zimowy

Plan zajęć dla III roku - semestr zimowy