Plan zajęć 2021/2022

Plan zajęć dla doktorantów I roku - semestr zimowy

Plan zajęć dla doktorantów II roku - semestr zimowy

Plan zajęć dla doktorantów III roku -semestr zimowy

Plan zajęć dla doktorantów I roku - semestr letni

Plan zajęć dla doktorantów II roku - semestr letni

Plan zajęć dla doktorantów III roku -semestr letni