Plan zajęć

Grafika

Kształcenie na Wydziale Humanistycznym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość przez platformy MS Teams (Office 365) oraz Wirtualny Kampus.

Jeśli jesteś nowym studentem - zapoznaj sie z treściami aktualności: Zaloguj się na studia!

Pamiętaj, o zarejestrowaniu się na zajęcia przez USOSWEB. 

Plany zajęć na semestr letni 2020/2021 r.

Plik jest aktualizowany na bieżąco przez planistów, dlatego prosimy o każdorazowe sprawdzanie rozkładu przed zajęciami. 

Instrukcja:

  • W pierwszym arkuszu widoczna jest tabela z wyszczególnioną nazwą kierunku, stopniem i rokiem studiów. 
  • Po wybraniu właściwego planu, prosimy o kliknięcie w niebieski hiperlink (np. Anglistyka I stopnia, 1 rok -> ANG I 1
  • Aby wrócić do arkusza z listą kierunków kliknij przycisk "wróć" w lewym górnym rogu tabeli.  
  • Jeżeli korzystasz z mobilnej wersji - przejście między arkuszami dostępne jest przez ikonę arkuszy znajdującą się w lewym górnym rogu.
  • Nad tabelami z planem zajęć podane są ważne informacje dotyczące obowiązkowych zajęć/praktyk do zaliczenia w danym semestrze. Informacji odnośnie praktyk udzielają opiekunowie praktyk, natomiast aby zapisać się na wykład uniwersytecki oraz obowiązkowe szkolenia należy przejść do zakładki STUDENT (kliknij link).


 

 Zespół planistów dziękuje za współpracę przy układaniu planów. 


 Wszelkie zmiany w planie zajęć muszą być uzgodnione z prowadzącym zajęcia oraz planistą.

Zmiana w planie może być zgłaszana tylko przez prowadzącego zajęcia.


 Jednorazowe lub stałe zajmowanie sal powinno zostać zgłoszone przez formularz w zakładce Rezerwacje sal

Terminy konsultacji są dostępne przez uczelniane konta Microsoft po kliknięciu na link: kliknij