Plan zajęć

Grafika

Kształcenie na Wydziale Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość przez platformy MS Teams (Office 365) oraz Wirtualny Kampus.

Jeśli jesteś nowym studentem - zapoznaj sie z treściami aktualności: Zaloguj się na studia!

 

Plany zajęć na semestr zimowy 2020/2021 r.

Plik jest aktualizowany na bieżąco przez planistów, dlatego prosimy o każdorazowe sprawdzanie rozkładu przed zajęciami. 

Instrukcja:

  • W pierwszym arkuszu widoczna jest tabela z wyszczególnioną nazwą kierunku, stopniem i rokiem studiów. 
  • Po wybraniu właściwego planu, prosimy o kliknięcie w niebieski hiperlink (np. Anglistyka I stopnia, 1 rok -> ANG I 1
  • Aby wrócić do arkusza z listą kierunków kliknij przycisk "wróć" w lewym górnym rogu tabeli.  
  • Jeżeli korzystasz z mobilnej wersji - przejście między arkuszami dostępne jest przez ikonę arkuszy znajdującą się w lewym górnym rogu.
  • Nad tabelami z planem zajęć podane są ważne informacje dotyczące obowiązkowych zajęć/praktyk do zaliczenia w danym semestrze. Informacji odnośnie praktyk udzielają opiekunowie praktyk, natomiast aby zapisać się na wykład uniwersytecki oraz obowiązkowe szkolenia należy przejść do zakładki STUDENT (kliknij link).

Aktualizacja planu - 8.12.2020 r.

 

 Zespół planistów dziękuje za współpracę oraz pomoc przy układaniu planów. 


 Wszelkie zmiany w planie zajęć muszą być uzgodnione z prowadzącym zajęcia oraz planistą.

Zmiana w planie może być zgłaszana tylko przez prowadzącego zajęcia.


 Jednorazowe lub stałe zajmowanie sal powinno zostać zgłoszone przez formularz w zakładce Rezerwacje sal

Terminy konsultacji są dostępne przez uczelniane konta Microsoft po kliknięciu na link: kliknij