Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020 - semestr zimowy

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020 - semestr letni

Seminaria doktoranckie semestr letni 2019/20:

dr hab. Katarzyna Młynarska - Marzęda  

 godz. 14.30 - 16.00 we wtorki

prof. dr hab. Maciej Bałtowski

 godz. 11.30 - 14.00 (4/03, 11/03, 18/03, 25/03, 1/04)