Plan studiów

Lata doświadczeń praktyków oraz nowoczesne metody nauczania zaowocowały stworzeniem niezwykłego programu. Niektóre z przedmiotów dotyczą dobrze strzeżonych dotychczas tajemnic branżowych - w końcu to one przeważają o sukcesie lub porażce. Przekonaj się czego nauczysz się i doświadczysz z nami:

 

CEL   Event w strategii marketingowej (10h)
 

 

Zawód profesjonalny event manager  (14h)

 

PRZYGOTOWANIE

 

Obiekty eventowe (20h) lub
Eventowy must have
    Aktorzy branży eventowej (16h)
    Koncepcja kreatywna eventu (14h)
    Reżyseria eventowa i scenariusze (18h)
 

 

Prawo i finanse w eventach (34h)

 

REALIZACJA   Zarządzanie projektem eventowym (14h)
    Projektowanie książki produkcyjnej (10h)
    Zarządzanie zasobami ludzkimi (8h)
    Protokół dyplomatyczny i sztuka wystąpień (24h)
    Promocja i sprzedaż eventu (26h)
 

 

Backstage eventowy (20h) -  wizyty studyjne

 

EWALUACJA   Feedback  (12h)