Pilne ogłoszenia dla studentów

Zajęcia z dr. hab. Ireneuszem Łuciem - II rok studiów 1 stopnia i I rok studiów 2 stopnia

Zajęcia z historii starożytnej oraz z podstaw numizmatyki z dr. hab. I Łuciem w dniu 6 października 2017 r. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego prowadzącego.

Starostowie lat proszeni są o skontaktowanie się w dniach 1-2 października z dr hab. I. Łuciem.

 

 


III rok studiów 1 stopnia

Starosta III roku proszony jest o podanie do dnia 27 października 2017 roku do Sekretariatu Instytutu Archeologii wykazu studentów i tematów prac dyplomowych wraz z promotorami w formie pisemnej i elektronicznej.

 

 


Terenowe badania inwentaryzacyjne dla wszystkich lat odbędą się od 9 do 21 października 2017 r.

Opiekunowie:

Studia 1 stopnia
I rok    dr hab. A. Zakościelna, dr J. Nogaj-Chachaj
II rok   dr B. Niezabitowska-Wiśniewska, dr hab. E. Kłosińska
III rok  dr hab. M. Florek

Studia 2 stopnia
I rok    dr M. Erdrich prof. UMCS
II rok   dr M. Szeliga

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 września 2017