PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER

Tytuł projektu:
„PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – INNO-BROKER” (projekt partnerski)/ Umowa nr 598/POKL.08.02.02-06-011/12-06/1

Jednostka organizacyjna:
Lider Projektu: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Partner Projektu: Wydział Ekonomiczny UMCS

Wartość projektu:
969 112,00 PLN, po stronie Partnera Projektu: 207 997,20 PLN

Termin realizacji:
01.03.2013-31.08.2015