PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny, Lublin, 29.09.2015 r.

W najbliższy wtorek - 29.09.2015 r. wszyscy chętni Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami UMCS, w celu poznania kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt "Pl: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) - system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW" jest realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu są panele tematyczne, podczas których przewidziano aktywny udział szkół wyższych. W ramach wydarzenia zaplanowano:

  • prezentacje, wykłady i dyskusje na temat różnych rodzajów energii odnawialnych (energia wiatrowa, słoneczna, wodna, biogaz, biomasa),
  • prezentację oferty dydaktycznej w zakresie kierunków kluczowych dla Gospodarki Opartej na Wiedzy,
  • internetową grę edukacyjną pt."Gra o Prąd", opracowaną w ramach projektu,
  • prezentację badań prowadzonych przez Instytut Agrofizyki PAN,
  • pokazy na stanowiskach laboratoryjnych itp.

Spotkajmy się! 

Naszych przedstawicieli szukajcie przy stoisku promocyjnym UMCS oraz stoisku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Zaprezentujemy Wam działanie skanera i drukarki 3D (dr Piotr OleszczukInstytut Matematyki UMCS) pokażemy jak zbudować robota humanoidalnego(mgr Łukasz KwaśniewiczInstytut Informatyki UMCS) oraz zaprosimy Was do gry "Lider OZE". Będziecie również mieli możliwość zapoznania się z fizycznym aspektem energii słonecznej -wykład poprowadzi prof. dr hab. Krzysztof Murawski z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki UMCS.

Czas i miejsce spotkania:
29.09.2015 (wtorek), godz. 10:00 - 15:00
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28.


Informacja

Program

Fotorelacja