Perspektywy zawodowe

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki przeznaczone są dla osób planujących karierę zawodową jako:

  • pracownik naukowy w wyższych uczelniach,  instytutach badawczych  lub w  przemysłowych centrach rozwojowych,
  • nauczyciel,
  • pracownik firm IT,
  • pracownik w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych miejscach, w których te narzędzia i systemy są wykorzystywane,
  • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
  • programista aplikacyjny i systemowy,
  • projektant i analityk systemów baz danych,
  • projektant systemów decyzyjnych,
  • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
  • wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
  • koordynator przedsięwzięć informatycznych,
  • specjalista w instytucjach związanych z medycyną biologią, biotechnologią,
  • specjalista matematyk ds. ubezpieczeń i ryzyka bankowego, aktuariusz w branży ubezpieczeniowej,
  • makler giełdowy, analityk rynku finansowego i kapitałowego w bankach i firmach konsultingowych,
  • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne,
  • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
  • specjalista w instytucjach wojskowych,
  • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych.