Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej; pedagog specjalny (tyflopedagog, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny); Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie mediacji szkolnej i sądowej; mediator sądowy w sprawach karnych i nieletnich oraz rodzinny i szkolny; trener

Dane kontaktowe:

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
ul. Narutowicza 12, pokój 28
tel. 81 537 63 13
email: agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl